17 Dec, 2020

Ưu và nhược điểm của khoản vay hợp nhất nợ là gì?

Ưu điểm

  • Khoản vay có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản nhỏ. Nếu bạn có một số thẻ tín dụng với lãi suất hai con số và bạn đủ điều kiện nhận khoản vay cá nhân hợp nhất nợ với lãi suất thấp hơn, bạn có thể tiết kiệm một đống tiền với lãi suất và phí mà bạn có thể phải trả.
  • Nó đơn giản hóa tài chính của bạn. Các khoản vay hợp nhất nợ gộp nhiều khoản nợ thành một khoản thanh toán hàng tháng. Các khoản vay có lãi suất cố định và thời hạn trả nợ cố định, vì vậy các khoản thanh toán hàng tháng của bạn không đổi và bạn biết khi nào khoản nợ sẽ được trả hết. Tỷ lệ thẻ tín dụng có thể thay đổi, do đó, các khoản thanh toán hàng tháng của bạn sẽ khác nhau, tùy thuộc vào số dư của bạn và thật khó để biết khi nào các khoản nợ của bạn sẽ được trả hết.
  • Không cần thế chấp. Các khoản vay hợp nhất nợ thường không được đảm bảo. Điều này có nghĩa là bạn không phải đưa một tài sản, chẳng hạn như nhà hoặc xe hơi của bạn, để hoàn trả khoản vay.
  • Nó có thể giúp bạn cải thiện điểm tín dụng. Nếu bạn sử dụng khoản vay hợp nhất để thanh toán nhiều số dư thẻ tín dụng quay vòng, bạn có thể giảm tỷ lệ sử dụng tín dụng và cải thiện điểm tín dụng của mình bằng cách gia hạn.
Ưu và nhược điểm của khoản vay hợp nhất nợ

Nhược điểm

  • Bạn có nguy cơ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Trừ khi bạn có thể kiềm chế khoản chi tiêu khiến bạn mắc nợ ngay từ đầu, khoản vay hợp nhất nợ sẽ không giúp bạn. Nếu bạn sử dụng khoản vay để trả hết thẻ tín dụng của mình sau đó lại bắt đầu tăng số dư thẻ, bạn đang tự đào mình vào một hố nợ sâu hơn.
  • Các khoản bạn phải thanh toán hang tháng có thể cao. Bởi vì bạn đang sử dụng nó để trả hết một số khoản nợ, nên khoản thanh toán hàng tháng của bạn có thể rất cao – nó không giống như việc thanh toán hàng tháng tối thiểu trên một số thẻ tín dụng. Bạn phải chắc chắn rằng bạn có thể xử lý các khoản thanh toán cho đến khi khoản vay được hoàn trả.
Tags: , ,

About : xsql9sd34