28 Jun, 2020

Tín dụng mở và tín dụng đóng

Hai loại cơ bản của tín dụng tiêu dùng là tín dụng mở và tín dụng đóng. Sau đây là những thông tin cơ bản về hai loại tín dụng này.

Tín dụng mở, hay còn gọi là tín dụng quay vòng, có thể được sử dụng nhiều lần cho các giao dịch mua sẽ được trả lại hàng tháng, mặc dù không phải trả toàn bộ số tiền đến hạn mỗi tháng. Hình thức phổ biến nhất của tín dụng quay vòng là thẻ tín dụng. Tuy niên các khoản vay vốn chủ sở hữu nhà và các khoản tín dụng vốn chủ sở hữu nhà (HelOC) cũng nằm trong danh mục này.

Thẻ tín dụng được sử dụng cho các chi phí hàng ngày, như thực phẩm, quần áo, vận chuyển và các khoản sửa chữa nhà nhỏ. Khi số dư hàng tháng không được thanh toán đầy đủ, bạn sẽ phải trả thêm lãi. Lãi suất cho thẻ tín dụng trung bình 15%, nhưng có thể bằng 0% (trong các chương trình khuyến mãi, dùng thử, giới thiệu, …) và cao tới 30% trở lên, tùy thuộc vào lịch sử thanh toán và điểm tín dụng của người tiêu dùng. Các khoản vay cho tín dụng xấu có thể khó tìm, nhưng lãi suất thấp hơn khá dễ dàng trong các chương trình quản lý nợ phi lợi nhuận, ngay cả đối với điểm tín dụng dưới 500.

Tín dụng đóng được sử dụng để tài trợ cho một mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng cũng được gọi là các khoản vay trả góp vì người tiêu dùng được yêu cầu tuân theo lịch thanh toán thông thường (thường là hàng tháng) bao gồm các khoản lãi, cho đến khi tiền gốc được trả hết.

Tín dụng đóng và tín dụng mở

Lãi suất cho các khoản vay trả góp thay đổi tùy theo người cho vay và được gắn chặt với điểm tín dụng của người tiêu dùng. Tổ chức cho vay có thể thu giữ tài sản của người tiêu dùng như một khoản bồi thường nếu người tiêu dùng mặc định cho khoản vay.

Ví dụ về tín dụng đóng bao gồm:

    • Thế chấp

    • Cho vay mua ô tô

    • Cho vay thiết bị

    • Cho vay ngày

Tags: , ,

About : xsql9sd34