20 Jun, 2020

Tìm hiểu về một số loại hình cho vay trực tuyến tại Anh (phần 1)

Cho vay bảo lãnh

Khoản vay được bảo lãnh là một loại khoản vay phù hợp và lý tưởng cho những người không có lịch sử tín dụng tốt. Khi bạn không chắc chắn làm thế nào bạn sẽ có được số tiền bạn muốn, bạn có thể vay tiền nhờ một người bảo lãnh. Người này sẽ phải trả tiền trả nợ cho bạn nếu sau khi vay bạn không thể trả nợ.

Tất nhiên, những khoản vay này có thể được tìm thấy rất dễ dàng trên mạng. Đó là lý cho vay bảo lãnh trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Nhưng bạn vẫn sẽ cần tìm một người đáng tin cậy và có lịch sử tín dụng tốt, người sẵn sàng đóng vai trò là người bảo lãnh của bạn. Hãy chắc chắn rằng họ biết chính xác những gì họ đang nhận được trước khi họ ký bất kỳ thỏa thuận nào.

Cho vay doanh nghiệp nhỏ

Không chỉ là những người vay tư nhân có thể tận dụng những thay đổi trong cho vay trực tuyến, các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể nộp đơn xin tài trợ dưới hình thức cho vay doanh nghiệp nhỏ trực tuyến. Khi một doanh nghiệp muốn mở rộng, thì doanh nghiệp đó phải có vốn để thực hiện. Vì vậy, cho vay doanh nghiệp nhỏ rất phổ biến cho các doanh nghiệp để cho vay.

Các khoản vay doanh nghiệp nhỏ thường có các điều khoản hợp lý và việc đưa chúng lên mạng có thể làm cho toàn bộ quá trình nhanh hơn nhiều. Tất nhiên, vẫn không có đảm bảo phê duyệt. Nhưng bạn có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn để trả lời nếu bạn vay tiền từ ngân hàng hoặc loại hình cho vay khác. Đây là điều mà lôi cuốn nhiều chủ doanh nghiệp cho loại hình vay trực tuyến này.

Cho vay hợp nhất nợ

Nếu bạn gặp nhiều nợ nần, bạn có thể khó có thể làm chủ tất cả. Một ý tưởng có thể giúp đỡ là một khoản vay hợp nhất nợ. Thay vì xử lý nhiều khoản nợ nhỏ hơn, rối rắm, điều này biến nghĩa vụ nợ của bạn thành một khoản nợ mà bạn có thể dễ dàng quản lý.

Những loại cho vay này không phải là một giải pháp lâu dài cho vấn đề nợ của bạn. Tuy nhiên, họ có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn nhiều đối với một số người bắt đầu cảm thấy bị đè nặng bởi khoản nợ của họ. Hình thức cho vay này cũng có thể dễ dàng tìm thấy trên internet.

Một số loại hình cho vay trực tuyến tại Anh
Tags: , ,

About : xsql9sd34