19 Sep, 2020

Tại sao bạn nên tránh các khoản vay ngắn hạn

Với nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng, hiện nay có rất nhiều khoản khác nhau để bạn lựa chọn, trong đó có khoản vay ngắn hạn. Tại sao bạn nên tránh hình thức cho vay này?

Các khoản vay ngắn hạn có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi và rất dễ dàng để bạn có thể nhận khoản vay này. Thật không may, nhận khoản vay ngắn hạn hầu như luôn là một ý tưởng tồi do bạn sẽ phải trả các khoản phí tài chính khủng khiếp.

Các khoản vay ngắn hạn thường nhỏ và phải được trả lại trong vòng một hoặc hai tuần. Hầu hết các khoản vay ngắn hạn cũng không yêu cầu kiểm tra tín dụng. Bạn có thể nhận chúng dễ dàng miễn là bạn cung cấp bằng chứng thu nhập.

Bạn cũng nên tránh các khoản cho vay bằng quyền sở hữu tự động

Các khoản cho vay bằng giấy chủ quyền ô tô yêu cầu bạn phải thế chấp chiếc ô tô của mình. Khoản vay thường ít hơn nhiều so với giá trị chiếc xe của bạn. Chúng thường phải được trả lại trong vòng 2 đến 4 tuần và bạn cũng không cần kiểm tra tín dụng cho loại khoản vay này.

Những gì có thể xảy ra sau đó? Bạn có thể bị mất xe. Các khoản vay này đi kèm với lãi suất rất cao và nổi tiếng là bẫy những người đi vay không có khả năng trả lại. Trên thực tế, chúng tệ đến mức giờ đây chúng đã trở thành bất hợp pháp ở 23 tiểu bang tại Mỹ. Vay tín chấp luôn là một lựa chọn tốt hơn.

Bất kể loại chi phí khẩn cấp nào nảy sinh trong cuộc sống của bạn, chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy sự trợ giúp cần thiết để bạn có thể đứng vững và xây dựng lịch sử tín dụng tốt cho tương lai.

Tại sao bạn nên tránh các khoản vay ngắn hạn
Tags: , ,

About : xsql9sd34