Tag: ứng tiền

22 Nov, 2020

Đánh giá ứng dụng Dave: Ứng tiền mặt cho thành viên

Được tạo ra để giúp mọi người tránh phí thấu chi ngân hàng, ứng dụng Dave thông báo cho bạn khi số dư tài khoản séc của bạn đang xuống thấp và cho phép bạn yêu cầu ứng trước tiền mặt để giúp trang trải các chi phí sắp tới cho đến lần nhận lương […]