Tag: ứng dụng

28 Nov, 2020

Ứng dụng Dave phù hợp với ai?

Ứng dụng Dave có thể là một lựa chọn tốt cho những người có mức lương ổn định thỉnh thoảng cần thêm một khoản tiền nhỏ để giúp trang trải thiếu hụt nhỏ cho một khoản chi phí thường xuyên hoặc đột xuất trước ngày lĩnh lương tiếp theo. Nhưng nếu bạn đang đối mặt […]
22 Nov, 2020

Đánh giá ứng dụng Dave: Ứng tiền mặt cho thành viên

Được tạo ra để giúp mọi người tránh phí thấu chi ngân hàng, ứng dụng Dave thông báo cho bạn khi số dư tài khoản séc của bạn đang xuống thấp và cho phép bạn yêu cầu ứng trước tiền mặt để giúp trang trải các chi phí sắp tới cho đến lần nhận lương […]