Tag: thẻ tín dụng

14 Aug, 2020

HỢP NHẤT NỢ

Hợp nhất nợ là gì? Hợp nhất nợ là tập hợp tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn thành một khoản nợ mới, điều này có thể giúp bạn quản lý các khoản trả nợ của mình và cho bạn hình dung rõ ràng hơn về tương lai tài chính của mình. Bạn thường […]
28 Jun, 2020

Tín dụng mở và tín dụng đóng

Hai loại cơ bản của tín dụng tiêu dùng là tín dụng mở và tín dụng đóng. Sau đây là những thông tin cơ bản về hai loại tín dụng này. Tín dụng mở, hay còn gọi là tín dụng quay vòng, có thể được sử dụng nhiều lần cho các giao dịch mua sẽ […]