Tag: thế chấp

17 Oct, 2020

Thế chấp: Trì hoãn so với giãn nợ

Khi nói đến thế chấp, các định nghĩa về hoãn và giãn nợ không được cắt nghĩa rõ ràng hoặc được sử dụng nhất quán như đối với các khoản vay sinh viên. Cách thức hoạt động của việc hoãn hoặc giãn nợ – bao gồm các điều khoản và cách đủ điều kiện – […]