Tag: nợ

13 Sep, 2020

Kinh nghiệm để xử lý nợ

Giải quyết nợ là gì Giải quyết nợ có nghĩa là một chủ nợ đã đồng ý chấp nhận ít hơn số tiền bạn nợ như một khoản thanh toán đầy đủ. Điều đó cũng có nghĩa là những người thu tiền không thể tiếp tục đòi tiền bạn và bạn không phải lo lắng […]
31 May, 2020

Sự khác biệt giữa cho vay và nợ là gì?

Cho vay và nợ có những khác biệt gì lớn? Sau đây là một số thông tin về cho vay và nợ. Nói chung, các khoản vay và nợ là từ đồng nghĩa với nợ phải trả. Khi bạn nhìn vào bảng cân đối kế toán của một công ty, ở phía bên trái của […]