Tag: lãi suất

17 Dec, 2020

Ưu và nhược điểm của khoản vay hợp nhất nợ là gì?

Ưu điểm Khoản vay có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản nhỏ. Nếu bạn có một số thẻ tín dụng với lãi suất hai con số và bạn đủ điều kiện nhận khoản vay cá nhân hợp nhất nợ với lãi suất thấp hơn, bạn có thể tiết kiệm một đống tiền với lãi suất […]
14 Aug, 2020

HỢP NHẤT NỢ

Hợp nhất nợ là gì? Hợp nhất nợ là tập hợp tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn thành một khoản nợ mới, điều này có thể giúp bạn quản lý các khoản trả nợ của mình và cho bạn hình dung rõ ràng hơn về tương lai tài chính của mình. Bạn thường […]
5 Jul, 2020

Vay vàng có tốt hơn cho vay cá nhân không?

Thời gian xử lý Người nộp đơn cho vay cá nhân được yêu cầu nộp các biểu mẫu thanh toán / ITR của họ và nhiều tài liệu khác để xử lý đơn xin vay của họ. Vì việc xác minh các tài liệu này đòi hỏi một khoảng thời gian nên việc giải ngân các […]