Tag: khoản tiền

28 Nov, 2020

Ứng dụng Dave phù hợp với ai?

Ứng dụng Dave có thể là một lựa chọn tốt cho những người có mức lương ổn định thỉnh thoảng cần thêm một khoản tiền nhỏ để giúp trang trải thiếu hụt nhỏ cho một khoản chi phí thường xuyên hoặc đột xuất trước ngày lĩnh lương tiếp theo. Nhưng nếu bạn đang đối mặt […]