Tag: khoản thu nợ

13 Sep, 2020

Kinh nghiệm để xử lý nợ

Giải quyết nợ là gì Giải quyết nợ có nghĩa là một chủ nợ đã đồng ý chấp nhận ít hơn số tiền bạn nợ như một khoản thanh toán đầy đủ. Điều đó cũng có nghĩa là những người thu tiền không thể tiếp tục đòi tiền bạn và bạn không phải lo lắng […]