8 Aug, 2020

Làm thế nào để xử lý nợ doanh nghiệp nhỏ (phần 3)

Bạn có thể hợp nhất các khoản vay kinh doanh của mình thành một khoản thanh toán, điều này có thể làm giảm chi phí hàng tháng mà không ảnh hưởng tiêu cực đến tín dụng của bạn. Một khoản vay hợp nhất nợ doanh nghiệp có thể cho phép bạn giao dịch với một chủ nợ duy nhất, chứ không phải nhiều người, và có thể nhận được một khoản vay với lãi suất thấp hơn.

Quá trình này có thể được tạo điều kiện bởi một công ty hợp nhất nợ được thuê để chịu trách nhiệm đàm phán khoản vay mới, thu các khoản thanh toán từ doanh nghiệp của bạn và trả hết cho các chủ nợ trước đây của bạn. Khoản vay có thể không được bảo đảm hoặc được bảo đảm bằng tài sản kinh doanh.

Cho phép doanh nghiệp thất bại

Nếu doanh nghiệp của bạn có các khoản nợ không thể quản lý được, có lẽ đã đến lúc bạn nên suy nghĩ về việc đóng cửa doanh nghiệp. Đóng cửa doanh nghiệp có thể một lựa chọn rủi ro; bạn có thể bị kiện bởi các chủ nợ có thể theo đuổi tài sản cá nhân của bạn.

Bán doanh nghiệp

Lựa chọn khác cho bạn có thể là cố gắng bán doanh nghiệp của bạn để trả cho những người cho vay của bạn. Đối phó với một người mua thường dễ hơn bán hết tài sản và việc bán hàng có thể giải phóng bạn khỏi các nghĩa vụ trong tương lai, một khi bạn đã hoàn trả cho các chủ nợ của mình. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều khoản nợ hơn tài sản, bạn có thể không tìm được người mua.

Thanh lý tài sản

Lựa chọn tiếp theo của bạn sẽ là thanh lý doanh nghiệp và đàm phán với các chủ nợ của bạn để phân phối tài sản của mình. Hầu hết những người cho vay sẽ chấp nhận giải quyết với số dư ít hơn một khoản nợ, vì kiện tụng rất tốn kém và buộc bạn phải phá sản đồng nghĩa với việc họ có thể nhận được ít hơn.

Phá sản

Như một phương sách cuối cùng, phá sản doanh nghiệp nhỏ là một con đường bạn có thể đi để cứu vãn một công ty. Nếu các thách thức nợ doanh nghiệp là tạm thời và công ty có thể tồn tại được thì việc phá sản một lựa chọn.

Phá sản là một quá trình tốn kém và phức tạp, đòi hỏi dịch vụ của một luật sư phá sản có kinh nghiệm, nhưng nó có thể là một lựa chọn để giảm gánh nặng nợ kinh doanh của bạn. Nếu doanh nghiệp của bạn có tài sản có giá trị thấp hơn khoản nợ của bạn, việc phá sản có thể cho phép bạn chỉ trả những gì tài sản có giá trị chứ không phải toàn bộ số dư đến hạn.

Xử lý nợ doanh nghiệp nhỏ như thế nào?
Tags: , ,

About : xsql9sd34