31 Jul, 2020

Làm thế nào để xử lý nợ doanh nghiệp nhỏ (phần 2)

Cắt giảm chi phí

Nếu bạn không thể bảo lãnh doanh nghiệp của mình bằng nguồn vốn tư nhân, bạn cần xác định các lĩnh vực mà bạn có thể giảm chi phí. Bạn có thể cho thuê lại không gian chưa sử dụng hoặc bán hết các thiết bị không sử dụng. Mặc dù thu hẹp lực lượng lao động của bạn không phải là một lựa chọn dễ dàng, nhưng có thể cần phải duy trì hoạt động kinh doanh của bạn.

Liên hệ với khách hàng và nhà cung cấp

Luôn kết nối với khách hàng của bạn và tìm cách tăng cường tiếp xúc và / hoặc cải thiện mô hình kinh doanh của bạn. Điều này giúp cải thiện doanh thu của bạn. Bạn có thể cung cấp cho những khách hàng tốt nhất markdowns nếu họ thanh toán cho bạn nhanh hơn. Bạn cũng nên liên hệ với nhà cung cấp của mình để sắp xếp giảm giá và / hoặc đề nghị trả chậm.

Làm thế nào để xử lý nợ doanh nghiệp nhỏ?

Liên hệ chủ nợ

Bạn cũng có thể liên lạc với mọi chủ nợ, và nói với họ về tình trạng khó khăn của bạn. Bỏ qua những người cho vay của bạn chỉ có thể làm cho vấn đề tồi tệ hơn, trong khi giải quyết vấn đề nợ dễ dàng hơn khi bạn hành động sớm. Vì tất cả mọi người đều quan tâm đến việc tìm kiếm giải pháp, hãy đề nghị những người cho vay của bạn làm việc với bạn để giảm lãi suất, tăng hạn mức tín dụng hoặc cơ cấu lại các lựa chọn trả nợ của bạn.

Nếu giao dịch với nhiều chủ nợ hoặc các cơ quan thu nợ đang đưa bạn ra khỏi nhiệm vụ quan trọng hơn là điều hành doanh nghiệp của bạn, bạn có thể thuê một công ty giảm nợ chuyên nghiệp. Một công ty có uy tín có thể thương lượng với các chủ nợ của bạn thay mặt bạn để giải quyết các khoản nợ với giá thấp hơn những gì còn nợ.

Tags: , ,

About : xsql9sd34