7 Nov, 2020

Khoản vay Wells Fargo phù hợp với ai?

Các khoản vay cá nhân của Wells Fargo có thể là một lựa chọn tốt cho những khách hàng hiện tại của Wells Fargo, những người có thể tận dụng chiết khấu 0,25% cho mối quan hệ mà ngân hàng cung cấp. Nếu bạn thích ý tưởng kiểm tra tỷ lệ của mình để có ước tính chính xác hơn trước khi nộp đơn, nhưng không làm giảm điểm tín dụng của bạn, bạn có thể nên lựa chọn một tổ chức cho vay khác.

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc nhận một khoản vay cá nhân từ Wells Fargo, đây là một vài chi tiết bổ sung cần xem xét.

Với khoản vay từ Wells Fargo, có phí bắt đầu cho các khoản vay tín chấp, nhưng các khoản vay có bảo đảm đi kèm với khoản phí 75 đô la. Cũng không có hình phạt trả trước cho cả hai loại khoản vay cá nhân nếu bạn muốn trả hết khoản vay của mình sớm.

Bạn có thể đồng đăng ký khoản vay tại Wells Fargo. Nếu bạn không đủ điều kiện cho một khoản vay cá nhân của riêng mình, Wells Fargo cho phép bạn đăng ký với một người đồng nộp đơn, điều này có thể cải thiện cơ hội đủ điều kiện của bạn.

Khoản vay Wells Fargo phù hợp với ai?

Bạn có nhiều lựa chọn trả nợ với Wells Fargo. Với mỗi mức vay khác nhau, bạn sẽ có thời gian trả nợ linh hoạt khác nhau từ 12 tháng và thậm chí lên đến 120 tháng đối với các khoản vay có bảo đảm.

Một điều bạn cần chú ý khác đó là bạn không được phép sử dụng các khoản vay cá nhân từ Wells Fargo cho các chi phí giáo dục. Nhưng bạn có thể liên hệ với Dịch vụ Tài chính Giáo dục Wells Fargo vì nó cung cấp các khoản vay sinh viên tư nhân.

Tags: , ,

About : xsql9sd34