14 Aug, 2020

HỢP NHẤT NỢ

Hợp nhất nợ là gì?

Hợp nhất nợ là tập hợp tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn thành một khoản nợ mới, điều này có thể giúp bạn quản lý các khoản trả nợ của mình và cho bạn hình dung rõ ràng hơn về tương lai tài chính của mình. Bạn thường làm điều này bằng cách vay một khoản vay cá nhân mới để trả các khoản nợ hiện có khác của mình và sau đó trả lại khoản vay mới này trong một thời hạn đã định.

Hợp nhất nợ hoạt động như thế nào?

Nếu bạn có ba thẻ tín dụng khác nhau với các khoản nợ, ví dụ: 3.000 đô la, 4.000 đô la và 7.500 đô la, bạn có thể cũng có ba mức lãi suất khác nhau và phải trả ba khoản khác nhau vào các thời điểm khác nhau mỗi tháng.

Điều này có thể khiến bạn cảm thấy quá tải và phức tạp hóa việc quản lý dòng tiền của bạn. Lãi suất trên một thẻ có thể cao hơn đáng kể so với những thẻ khác – và nếu tỷ lệ cao nhất là trên thẻ có khoản nợ 7.500 đô la, bạn có thể phải trả rất nhiều mỗi tháng chỉ để trang trải lãi suất, chưa nói đến việc tự trả nợ.

HỢP NHẤT NỢ

Một lựa chọn mà bạn có để củng cố các khoản nợ của mình là vay một khoản cá nhân duy nhất để trả từng thẻ tín dụng và bất kỳ khoản lãi nào chưa thanh toán. Với một khoản vay cá nhân, bạn sẽ chỉ có một lần hoàn trả mỗi tuần, hai tuần hoặc một tháng trong một thời hạn đã định – bạn thường có thể chọn tần suất trả nợ của riêng mình.

Và nếu lãi suất của khoản vay cá nhân thấp hơn lãi suất thẻ tín dụng của bạn, thường là như vậy thì điều này có thể giúp bạn đi trước trong việc giảm khoản nợ tổng thể của mình.  

Tại sao bạn sẽ hợp nhất?

Tóm lại, những lợi thế chính của việc hợp nhất nợ của bạn là:

  • Lãi suất tiềm năng tốt hơn (thấp hơn).
  • Các khoản thanh toán dễ quản lý hơn.
  • Một phương tiện cung cấp một lịch trình rõ ràng vạch ra thời điểm bạn sẽ trả hết nợ.
Tags: , ,

About : xsql9sd34