28 Aug, 2020

Với tín dụng xấu, bạn có thể nhận khoản vay mua ô tô? (phần 1)

Với tín dụng xấu, bạn vẫn có thể mua một chiếc ô tô mới. Tuy nhiên việc nhận được khoản vay để mua ô tô với tín dụng xấu không hề dễ dàng với lãi suất cao hơn bình thường.

Các tổ chức cho vay biết rằng họ có rủi ro đáng kể bằng cách cho vay xe hơi đối với những người có tín dụng xấu hoặc không có tín dụng. Do vậy họ thực hiện càng nhiều bước càng tốt để giảm thiểu rủi ro. Không có gì lạ khi họ yêu cầu một khoản thanh toán giảm đáng kể và tính lãi suất cao hơn ít nhất 10 điểm so với người có tín dụng tốt.

Khoản vay mua ô tô là khoản vay có bảo đảm, có nghĩa là chiếc xe đóng vai trò là tài sản thế chấp cho khoản nợ. Nếu bạn không thực hiện thanh toán, người cho vay có thể thu giữ nó và bán lại để thu lại một số khoản lỗ. Phương án này an toàn hơn nhiều cho người cho vay so với khoản nợ không có bảo đảm, chẳng hạn như tài khoản thẻ tín dụng, nơi người cho vay chỉ có lời hứa của chủ thẻ để trả.

Cho vay mua ô tô với tín dụng xấu như thế nào?

Với tín dụng xấu, bạn vẫn có một số lựa chọn tài chính, nhưng hạn chế hơn nhiều. Cách tốt nhất của người đi vay là bắt đầu với một hồ sơ sạch, nghĩa là trả hết các khoản nợ xe hơi còn nợ và các khoản nợ khác trước khi mua một chiếc xe mới. Điều đó không chỉ cải thiện điểm tín dụng của bạn, nó cho phép thời gian để tiết kiệm tối đa một khoản thanh toán. Một lựa chọn khác là thời hạn cho vay ngắn hơn. Mặc dù khoản vay mua ô tô trung bình là 72 tháng hoặc lâu hơn, hãy yêu cầu thời hạn 48 tháng và lãi suất sẽ giảm một hoặc hai điểm phần trăm.

Tags: , ,

About : xsql9sd34