Category: nợ

17 Dec, 2020

Ưu và nhược điểm của khoản vay hợp nhất nợ là gì?

Ưu điểm Khoản vay có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản nhỏ. Nếu bạn có một số thẻ tín dụng với lãi suất hai con số và bạn đủ điều kiện nhận khoản vay cá nhân hợp nhất nợ với lãi suất thấp hơn, bạn có thể tiết kiệm một đống tiền với lãi suất […]
13 Dec, 2020

6 mẹo giúp bạn nhanh chóng trả hết khoản nợ (phần 1)

Bất kể loại khoản nợ bạn đang phải gánh là gì, chắc chắn là bạn đang nợ ai đó một khoản tiền và cần phải trả nó trong tương lai gần. Nói về trả nợ, dưới đây là một vài mẹo giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi chúng. Liệt kê tất cả các khoản nợ […]
13 Nov, 2020

Các khoản cho vay hợp nhất nợ

Hợp nhất tất cả các khoản nợ của bạn thành một khoản vay có thể giúp cuộc sống dễ dàng hơn nhưng có thể có nhiều cách tốt hơn để xử lý các khoản nợ. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của các khoản vay hợp nhất nợ trước khi bạn đưa ra quyết […]
13 Sep, 2020

Kinh nghiệm để xử lý nợ

Giải quyết nợ là gì Giải quyết nợ có nghĩa là một chủ nợ đã đồng ý chấp nhận ít hơn số tiền bạn nợ như một khoản thanh toán đầy đủ. Điều đó cũng có nghĩa là những người thu tiền không thể tiếp tục đòi tiền bạn và bạn không phải lo lắng […]