Category: Cho vay

1 Oct, 2020
25 Sep, 2020

Những thông tin cần thiết để có thể vay vốn kinh doanh

Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính của bạn sẽ hiển thị các vị thế tài sản, nợ phải trả và giá trị ròng của bạn, cũng như thu nhập và chi phí của bạn sẽ được sử dụng để xác định xem bạn có thể đáp ứng các khoản trả nợ hiện có […]
19 Sep, 2020

Tại sao bạn nên tránh các khoản vay ngắn hạn

Với nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng, hiện nay có rất nhiều khoản khác nhau để bạn lựa chọn, trong đó có khoản vay ngắn hạn. Tại sao bạn nên tránh hình thức cho vay này? Các khoản vay ngắn hạn có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi và rất […]
5 Sep, 2020
28 Aug, 2020
19 Jul, 2020

Kinh nghiệm về cách quản lý nợ và vay tiền hiệu quả

Các khoản nợ và khoản vay có thể tốt hoặc xấu tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Hãy luôn đảm bảo rằng bạn tận dụng tốt nhất số tiền đã vay. Sau đây là những mẹo giúp bạn quản lý tốt hơn về nợ và vay. Vay vì những lý do đúng đắn Khi […]
5 Jul, 2020

Vay vàng có tốt hơn cho vay cá nhân không?

Thời gian xử lý Người nộp đơn cho vay cá nhân được yêu cầu nộp các biểu mẫu thanh toán / ITR của họ và nhiều tài liệu khác để xử lý đơn xin vay của họ. Vì việc xác minh các tài liệu này đòi hỏi một khoảng thời gian nên việc giải ngân các […]
20 Jun, 2020
14 Jun, 2020
5 Jun, 2020