Category: Các khoản nợ xấu

17 Oct, 2020

Thế chấp: Trì hoãn so với giãn nợ

Khi nói đến thế chấp, các định nghĩa về hoãn và giãn nợ không được cắt nghĩa rõ ràng hoặc được sử dụng nhất quán như đối với các khoản vay sinh viên. Cách thức hoạt động của việc hoãn hoặc giãn nợ – bao gồm các điều khoản và cách đủ điều kiện – […]
14 Aug, 2020

HỢP NHẤT NỢ

Hợp nhất nợ là gì? Hợp nhất nợ là tập hợp tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn thành một khoản nợ mới, điều này có thể giúp bạn quản lý các khoản trả nợ của mình và cho bạn hình dung rõ ràng hơn về tương lai tài chính của mình. Bạn thường […]
8 Aug, 2020
31 Jul, 2020
24 Jul, 2020