Author: xsql9sd34

25 Oct, 2020
17 Oct, 2020

Thế chấp: Trì hoãn so với giãn nợ

Khi nói đến thế chấp, các định nghĩa về hoãn và giãn nợ không được cắt nghĩa rõ ràng hoặc được sử dụng nhất quán như đối với các khoản vay sinh viên. Cách thức hoạt động của việc hoãn hoặc giãn nợ – bao gồm các điều khoản và cách đủ điều kiện – […]
8 Oct, 2020

Xem xét kỹ hơn về khoản vay cá nhân Credit Direct

Dưới đây là một vài thông tin cần thiết cần biết về các khoản vay của Credit Direct. Sử dụng khoản vay: Bạn có thể sử dụng khoản vay tín dụng trực tiếp cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm hợp nhất nợ, tài trợ cho kỳ nghỉ, cải thiện nhà cửa và các […]
1 Oct, 2020
25 Sep, 2020

Những thông tin cần thiết để có thể vay vốn kinh doanh

Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính của bạn sẽ hiển thị các vị thế tài sản, nợ phải trả và giá trị ròng của bạn, cũng như thu nhập và chi phí của bạn sẽ được sử dụng để xác định xem bạn có thể đáp ứng các khoản trả nợ hiện có […]
19 Sep, 2020

Tại sao bạn nên tránh các khoản vay ngắn hạn

Với nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng, hiện nay có rất nhiều khoản khác nhau để bạn lựa chọn, trong đó có khoản vay ngắn hạn. Tại sao bạn nên tránh hình thức cho vay này? Các khoản vay ngắn hạn có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi và rất […]
13 Sep, 2020

Kinh nghiệm để xử lý nợ

Giải quyết nợ là gì Giải quyết nợ có nghĩa là một chủ nợ đã đồng ý chấp nhận ít hơn số tiền bạn nợ như một khoản thanh toán đầy đủ. Điều đó cũng có nghĩa là những người thu tiền không thể tiếp tục đòi tiền bạn và bạn không phải lo lắng […]
5 Sep, 2020
28 Aug, 2020
14 Aug, 2020

HỢP NHẤT NỢ

Hợp nhất nợ là gì? Hợp nhất nợ là tập hợp tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn thành một khoản nợ mới, điều này có thể giúp bạn quản lý các khoản trả nợ của mình và cho bạn hình dung rõ ràng hơn về tương lai tài chính của mình. Bạn thường […]