5 Jun, 2020

2 cách thông minh để tăng cơ hội được phê duyệt khoản vay trong Covid-19

Mặc dù việc phong tỏa liên tục do Covid-19 có khả năng ảnh hưởng đến việc xử lý và giải ngân khoản vay của bạn do nhân viên và giờ làm việc hạn chế, hãy ghi nhớ hai mẹo chắc chắn sẽ thúc đẩy cơ hội phê duyệt sau đây.

1. Thêm người đồng nộp đơn hoặc người bảo lãnh

Thu nhập không đủ, điểm tín dụng thấp, FOIR cao hơn hoặc không đáp ứng các tiêu chí khác do người cho vay đặt ra có thể dẫn đến việc từ chối đơn xin vay tiền. Để ngăn chặn điều này, bạn có thể chọn cho vay chung với người đồng bảo lãnh/ người bảo lãnh, người có trách nhiệm như nhau để trả hết EMI cho vay, do đó giảm rủi ro tín dụng. Trong khi thêm người đồng nộp đơn và/ hoặc người bảo lãnh, hãy đảm bảo họ có hồ sơ tín dụng tốt, bao gồm thu nhập ổn định, điểm tín dụng tốt và khả năng trả nợ thỏa đáng. Điều này sẽ tăng cường khả năng đủ điều kiện cho vay và do đó, tăng cơ hội phê duyệt cho vay.

Thêm một người đồng nộp đơn có thể giúp tận dụng số tiền cho vay cao hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bất kỳ sự chậm trễ trong việc trả nợ sẽ ảnh hưởng xấu đến điểm tín dụng của cả người nộp đơn chính và của người đồng nộp đơn/ người bảo lãnh.

Thêm một người đồng nộp đơn có thể giúp tận dụng số tiền cho vay cao hơn
Thêm một người đồng nộp đơn có thể giúp tận dụng số tiền cho vay cao hơn

2. Xây dựng hoặc cải thiện điểm tín dụng mạnh mẽ

Điểm tín dụng là một trong những bộ lọc đầu tiên được các nhà cho vay đánh giá để đánh giá mức độ tin cậy tín dụng của bạn. Nhiều người cho vay cũng đã bắt đầu bao thanh toán trong điểm tín dụng của bạn trong khi thiết lập tỷ lệ cho vay. Ngoài ra, theo chế độ điểm chuẩn bên ngoài, các ngân hàng có toàn quyền xem xét các thành phần bảo hiểm rủi ro tín dụng của khoản vay, trong trường hợp hồ sơ tín dụng của bạn trải qua một thay đổi đáng kể. Điều này khiến bạn bắt buộc phải xây dựng hoặc cải thiện điểm tín dụng trước khi đăng ký vay.

Những người chưa quen với tín dụng có thể xây dựng lịch sử tín dụng của mình bằng cách áp dụng phương pháp kỷ luật đối với thẻ tín dụng và xóa các khoản nợ còn tồn đọng đúng hạn và đầy đủ. Những người có điểm tín dụng thấp nên cố gắng duy trì tỷ lệ sử dụng tín dụng trong vòng 30%, duy trì hỗn hợp tín dụng cân bằng, theo dõi các khoản vay được ký kết/ bảo đảm, định kỳ xem xét báo cáo tín dụng và trả nợ EMI và tín dụng thẻ tín dụng kịp thời.

Tags: , ,

About : xsql9sd34